NÁPOVĚDA

Tato oblast umožňuje registrovaným hráčům hrát ZDARMA šachové partie přes prohlížeč HTML(nejlépe MS Internet Explorer). A to v online nebo v offline režimu.
Pro oba režimy je nutná registrace a pro správnou funkčnost vyplnit existující e-mailovou adresu, na kterou budou zasílány údaje o průběhu hry.
Jediný oddíl, kde není registrace nutná je: Veřejné partie, který umožňuje sledovat průběh veřejnosti přístupným partiím (zadává se při definici nové hry).
Další oddíly slouží pro správu již rozehraných her, nebo pro definici nové.
Při definici nové hry můžete zvolit název partie, který hráč bude začínat, zda-li má být partie veřejnosti přístupná či nikoliv, doplňující nastavení (max. počet vrácení tahů v partii, počet volných dnů na partii, časové limity na hru a poznámku), a hlavně e-mailovou adresu protivníka, který bude obeznámen. Necháte-li toto políčko prázdné, bude hra nabídnuta všem účastníkům systému.
Oblast pro správu již započatých partií se dělí na dvě části: 1/vaše partie: procházet - zde můžete sledovat vývoj Vašich partií, 2/vaše partie: hrát - zde jsou všechny Vaše rozehrané partie. Při výběru konkrétní partie můžete procházet hru po jednotlivých tazích pomocí šipek(viz 1), nebo hrát již započatou hru(viz 2).
Posledním oddílem je: Potvrzení výzvy - zde zadáváte, zda-li s vyzyvatelem započnete hru(Akceptuji) nebo se vymaže ze systému(Neakceptuji - tato volba se zobrazí jen pokud je výzva směrována na Vás).

Po akceptování výzvy se položka ihned zobrazí v oddíle Rozehrané partie, kde již jednoduše pomocí souřadnic nebo systémem DRAG AND DROP (táhni a pusť) hrajete šachy. Jednotlivé tahy zadáváte ručně, nebo jen kliknete na požadované pole, nebo také můžete chytit požadovanou figuru a přetáhnout ji na cílové pole (jenIE4.0 a vyšší). Po zvoleném tahu už jen čekáte na soupeřův tah, který uvidíte ve spodní části obrazovky (online režim) nebo Vám dojde zpráva na Vaši e-mailovou adresu (offline režim).
V případě špatného tahu ze nabízí možnost Vrátit soupeřův tah.
Malou i velkou rošádu můžete provést tahem Vašeho krále na Vaši věž nebo obráceně.(např.:E1 - A1)
Hru můžete kdykoliv ukončit stiskem tlačítka Ukončit partii (vzdáváte partii, anebo je hra u konce - prohrál jste) a následným potvrzením.
Každá hra má definovaný časový limit a počet volných dnů na partii - překročení limitu a vyčerpání volných dnů znamená automatické ukončení (standardně je nastaveno 21 dnů na provedení tahu).
V průběhu partie můžete chatovat se soupeřem. Stačí jen napsat text do pole ve spodní části obrazovky a stisknout tlačítko Uložit zprávu. Zprávy se zobrazují pouze hráčům jedné partie, tudíž nemusíte mít obavy před ostatními hráči.
Celou partii si můžete vyexportovat do formátu PGN, který podporují všechny profesionální šachové programy, a zde si partii analyzovat - procházet v offline režimu.


Máte-li jakékoliv nejasnosti či nápady na vylepšení, napište je na adresu
hogan@hogan.cz. Na došlé emaily se budu snažit co nejrychleji reagovat.