Systém výpočtu ELO

Výpočet nového koeficientu ELO:
Rn = Ro + K(W-We)
Rn - nové ELO
Ro - současné ELO
K - konstanta určující kategorii hráče. Pro Ro v rozmezí od 0 do 2099 je K=32, nad 2099 do 2399 je K=24 a nad 2399 je K=16.
W - konstanta dle stavu hry. Vítězství znamená W=1, remíza W=0,5 a prohra W=0
We - se počítá dle nasledujícího vzorce: 1/(10-(Ro-Rop)/400+1) kde Rop je ELO soupeře.
Každý hráč začíná se 1600 body.
Hráč je penalizován 20 body pokud je jeho zaviněním překročen časový limit na hru a hra je systémem ukončena.


Příklad:
Partie hráčů A(ELO=1800) a B(ELO=1750) skončila výhrou hráče A.
Výpočet pro hráče A:
Ro = 1800
K = 32
W = 1
We = 1/(10-(1800-1750)/400+1) = 1/(0,75+1) = 0,571
Rn = 1800 + 32(1-0,571) = 1800 + 13,728 = 1814