Zpět na výběr diskusního fóra

Šachová tématika
Diskusní fórum zamìøeno výhradnì na šachovou tématiku.

 
1/1786
E-mail autoraDoxanskyJ - Josef Doxanský26.8.2018 15:36:17

Bohužel, když jste v patu, partii na tomto serveru prohrajete. A pokud nezahrajete, což v tomto pøípadì nemùžete,tak po pøekroèení èasu ztratíte navíc 10 bodù. Naopak pokud uvedete soupeøe do patu, vyhrajete. takové "malièkosti" jako je mat a pat tady nefungují.


LipkaL - Lubomír Lipka26.3.2018 18:08:31

Help: v partii jsem si vytvoøil patovou situaci, nemìl jsem tah , ukonèil jsem partii a systém mi to klasifikoval jako prohru. Jak jsem mìl postupovat? Díky za radu


HorakJ13 - Jiøí Horák22.2.2018 11:42:55

http://www.opengames.com.ar/en


HorakJ13 - Jiøí Horák22.2.2018 11:42:33

http://www.opengames.com.ar/en


kukym1 - martin kuky11.2.2017 20:09:02

Proè ne,ale pouze optimistou v šachu,protože jinak je optimismus nepøijatelný v životì....


HTML prezentaceVazoun.F - Franta Vazoun10.2.2017 10:36:54

..což pøíležitost státi se optimistou! Neb optimista je ten, kdo vìøí, že vìci se již nemohou zhoršit...


kukym1 - martin kuky7.2.2017 17:18:56

dobrý den..musím napsat jenom to,že jsem svoji první partii prohrál ostudnì v 8 tazích


E-mail autoraMitrikA - Anton Mitrík23.12.2015 19:32:23

Nikolka Tesla a Jirka Bok dáme partièku


TeslaN - Nikola Tesla2.3.2015 20:07:54

chessmoon.com je turecký server (20000 registrací!) Ahoj! Díky Apollovi máme chessmoon èesky! Nastavení v settings, pak Language Preference, kde si vybereš z English, Turkish, Èesky!! :-)) Tesla


cvokt - tesla cvok2.12.2014 1:26:36

Za to ty seš øádnì vypatlanej. Tebe musel kopnout slon levou zadní a od té doby máš v hlavì nasráno. Ty máš v makovici milion sraèek! sahyF - Fanda sahy 14.3.2013 21:08:26 Nechtìl jsem to sem psát, ale mám databáze, kde mám kolem milionu partií. Tak jako já mám dtatbáze v PC má mùj švagr databáze v hlavì. Utrpìl totiž úraz pøi sekání døíví, kdy dostal polenem do oblasti spánkové a od té doby si pøesnì pamatuje milion dat a k nim události.


1/1786

Vložit příspěvek do diskusního fóra
Přihlášený uživatel:Anonymní uživatel
Příspěvek:
 Bez výhrady souhlasím s pravidly pro vložení příspěvku do diskusního fóra.