Zpět na výběr diskusního fóra

Návrhy, postøehy, dojmy
V této sekci oèekáváme vaše reakce na fungování chess.hogan.cz

 
1/598
E-mail autoraDoxanskyJ - Josef Doxanský19.9.2018 11:40:12

Tak admin asi nic opravovat nebude, protoze se o vasem problému nedoví.Pravdepodobne asi tady zádný admin nefunguje.


E-mail autorapeterp6 - Peter Portes16.9.2018 16:44:36

najskor som isiel tahat mysou, len kral mi prisiel iba na F8, to som zrusil a ked mi to nasledne neslo tak som zadal tahy dole v policku a vysledok bol tak na F8, preto chcem aby mi admin ten tah opravil


E-mail autoraDoxanskyJ - Josef Doxanský16.9.2018 4:50:09

Mne se to jeste nestalo, ale co není muze být. Mozná jste ale jen brzo pustil mys a to pak král skocí jen f8...


E-mail autorapeterp6 - Peter Portes8.9.2018 15:35:50

ako je mozne ked som zadal tah E8 - H8,ze mi potiahlo E8 - F8 ? Tym je partia v cudu lebo stracam cca 3 tahy a super sa dostane do obrovskej vyhody, taketo cosi sa mi nestalo prvykrat, s rosadami ma system velke problemy


HTML prezentaceVazoun.F - Franta Vazoun29.12.2016 10:12:06

Karle, s tímhle musíš za hlavním správcem nebo aspoò za øeditelem Hoganu. Na to jsme my øadoví hráèi krátcí..


KadlecK1 - Karel Kadlec28.12.2016 23:24:18

Dnes jsem mìl v partii s Richardem Oswaldem pøestavìné figurky samo že :-) v mùj neprospìch. Je to machrovina. Škoda jen že to už nejsou šachy. Navrhuji zøídit sekci pøi IT. Tøeba by to pøilákalo dealší hráèe nevadí, že nebudou šachoví. CO????


E-mail autoraKavalekJ - Jiøí Kaválek26.10.2015 11:43:33

Hogan opravdu spìje k zániku a je to škoda. Správce se o server nestará a hráèi postupnì odcházejí. Také uvažuji po sedmi letech o pøechodu na jiný server.


HTML prezentaceVazoun.F - Franta Vazoun28.9.2015 1:58:15

Prdìt si mùže u partie každý jak chce. Bohudík kybernetická vìda zatím nepokroèila tak daleko, aby nám vyprodukované esence dokázala po síti doruèit. (možná jen pøes reproduktory).


E-mail autorakotrcj - josef kotrè25.9.2015 2:56:07

Vaše snahy Herr Diviš jsou již marné...postupnì to tu spìje k zániku...ještì pøed cca rokem bylo na 100 stránek veøejných partií a dnes?...jich je 69. odcházejí hráèi,odcházejí...a lze se jim divit...již notnou øádku let dle mne tak urèitì 5 minimálnì jede tento server pouze jen setrvaèností... . Jinak moji též odpovìd na váš dotaz najdete v sekci kreslících obrázkù pro uklidnìní. s pozdravem šachu zdar a mrdu taktéž vás zdraví smradlavá noha.


E-mail autoradivisJ - Jaroslav Diviš22.9.2015 22:26:10

Ahoj, já bych byl 100 % pro, aby øeknìme po 3 letech neaktivity hráè vypadl ze žebøíèku. Takhle to nemá vùbec smysl a je to málo motivující. Byl bych ochoten motivovat provozovatele i nìjakou menší finanèní odmìnou, urèitì by se nás našlo víc ;) Najde tento pøíspìvek nìjakou odezvu??


1/598

Vložit příspěvek do diskusního fóra
Přihlášený uživatel:Anonymní uživatel
Příspěvek:
 Bez výhrady souhlasím s pravidly pro vložení příspěvku do diskusního fóra.