Turnaj: ŠACHOVÝ TURNAJ ePROTON 2006/1 (19.7.2006 15:53:41)
rozehraný

Vítáme Vás na ŠACHOVÉM TURNAJI ePROTON 2006/1. Postupový turnaj bude tøíkolový a celkový vítìz získá fotbalový míè adidas Teamgeist. Cenu do soutìže vìnoval provozovatel internetového obchodu ePROTON HP TRONIC Zlín.

Do ŠACHOVÉHO TURNAJE ePROTON 2006/1 je možné se pøihlásit do 5. 8. 2006.
Samotný turnaj zaène 12. 8. 2006.

Turnaj je rozdìlen na tøi kola:
1. kolo - 9 skupin po 11 hráèích; do druhého kola postupují vždy první tøi hráèi ze skupiny.
2. kolo - 3 skupiny po 9 hráèích; do finále postupují první tøi hráèi ze skupin.
3. kolo - finále - 9 hráèù; pro tøi nejlepší jsou pøipraveny hodnotné ceny

Cena pro vítìze šachového turnaje:


fotbalový míè adidas Teamgeist
Sponzorem turnaje je internetový obchod s elektronikou www.eproton.cz.
E-shop, jehož webmasterem je autor i zdejšího šachového portálu, nabízí pøes 10 000 elektrospotøebièù (televizory, LCD, plazmy, DVD a domácí kina, videokamery, digitální fotoaparáty, MP3 pøehrávaèe, discmany, praèky, chladnièky, myèky, sporáky, roboty, žehlièky, vysavaèe...). V nabídce internetového obchodu www.eproton.cz, který využívá služeb komfortní dopravy zboží k zákazníkovi HDS, jsou výrobky prestižních znaèek jako napøíklad Sony, Philips, Panasonic, JVC, Electrolux, AEG, Bosch, Siemens, Whirlpool, Tefal, Braun a dalších.
Internetový obchod www.eproton.cz patøí díky zázemí nejvìtšího prodejce s elektrem, spoleènosti HP TRONIC Zlín, a vlastním skladùm k nejserioznìjším v Èesku.

Do turnaje se můžete přihlásit do 5.8.2006.
Rozlosování přihlášených hráčů do jednotlivých turnajů proběhne:
5.8.2006 - 12.8.2006.
Maximální počet hráčů: 99
Registrovaných hráčů celkem: 99
Do turnaje se již není možné přihlásit - je plně obsazen.